Warunki współpracy

1. Regulamin

Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj Licencja

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Fireflier Lighting w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Seedz Lighting;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Seedz Lighting w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie internetowej Fireflier Lighting są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Seedz Lighting nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto firma Fireflier Lighting nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Fireflier Lighting ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów w Internecie Fireflier Lighting. miejscu, nawet jeśli firma Fireflier Lighting lub upoważniony przedstawiciel firmy Fireflier Lighting został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Zmiany i błędy

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Fireflier Lighting mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Firma Fireflier Lighting nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne ani aktualne. Firma Fireflier Lighting może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Firma Fireflier Lighting nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Fireflier Lighting nie sprawdziła wszystkich witryn połączonych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia strony przez Fireflier Lighting. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny modyfikacji użytkowania

Firma Fireflier Lighting może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Fireflier Lighting podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki i postanowienia dotyczące korzystania ze strony internetowej.

Otwórz czat
1
WhatsApp nas
Cześć
Możemy Ci pomóc?